มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล
:: มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เป็นอนาคตของสังคมไทย ::
ENGLISH | ภาษาไทย
มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
เกี่ยวกับ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล About TISCO Foundation
การดำเนินงาน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ทุนที่มูลนิธิ ทิสโก้ ได้มอบ ในประเภทต่างๆ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม Download มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล TISCO Foundation
ถามมา ตอบไป มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล FQA TISCO Foundation
ร่วมบริจาค มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Donate TISCO Foundation
ข้อมูล น่ารู้ ในชีวิต ประจำวัน มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Info TISCO Foundation
ติดต่อ มูลนิธิ ทิสโก้ เพื่อการกุศล Contact TISCO Foundation
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปี 2566 (รอบรอฟังผล)
PDPA TISCO Foundation
Facebook

มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ทุนประเภทต่างๆ

มู ล นิ ธิ ทิ ส โ ก้  เพื่อการกุศล : ขั้นตอนการพิจารณาทุน

:: ทุนการศึกษา :: :: ทุนรักษาพยาบาล :: :: ทุนประกอบอาชีพ ::

 


ทุนการศึกษา

บริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศต่อเนื่อง จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 


[ กลับสู่ขั้นตอนวิธีการพิจารณา ]

 
ทุนรักษาพยาบาล

บริจาคทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยอนาถายากไร้จากโรงพยาบาลทั่วประเทศได้แก่ กายอุปกรณ์, อวัยะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 


[ กลับสู่ขั้นตอนวิธีการพิจารณา ]

 
ทุนประกอบอาชีพ

บริจาคทุนประกอบอาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจะบริจาคเครื่องมือประกอบอาชีพในหลายลักษณะแตกต่างกันไป ตามความจำเป็น และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ด้อยโอกาสจะสามารถประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว 


[ กลับสู่ขั้นตอนวิธีการพิจารณา ]